Kierownik projektu – umiejętności przywódcze

Tematyka szkolenia koncentruje się wokół umiejętności i cech, które powinna posiadać osoba odpowiedzialna
za koordynację realizacji projektu. W każdej lekcji znajdziesz wskazówki, ciekawe przykłady i podpowiedzi, które ułatwią Ci wykonywanie Twoich codziennych obowiązków. Jeśli Twoim celem jest doskonalenie swoich umiejętności przywódczych, to ten kurs stanowi cenne źródło wiedzy i inspiracji w tym zakresie. W ramach szkolenia poznasz m.in. sposoby delegowania zadań, motywowania, przeprowadzania rozmów oraz diagnozowania rozwoju kluczowych kompetencji u swoich pracowników.

Szkolenie skierowane jest do liderów i menedżerów, którzy kierują kilkuosobowymi zespołami, koordynują
i delegują zadania, chcą zdobyć praktyczne umiejętności oraz ugruntować swoją wiedzę z zakresu zarządzania zespołem.

W ramach kursu poruszone są następujące zagadnienia:

  • przywódca i przywództwo,
  • style przywództwa,
  • asertywność jako umiejętność kierownika projektu,
  • umiejętności komunikacyjne kierownika projektu,
  • umiejętność dostrajania się kierownika projektu,
  • umiejętność motywowania,
  • umiejętność podejmowania decyzji.

Poznaj inne szkolenia kształtujące umiejętności interpersonalne dostępne w naszej Bibliotece.