Efektywny zespół

Zgrany i efektywny zespół stanowi podstawę funkcjonowania wielu firm i instytucji. W ramach szkolenia uzyskasz informację na temat budowania zespołu, jego form, etapów życia i ról zespołowych. Wiedza ta stanowi podstawę efektywnego zarządzania i skutecznego dążenia do realizacji celów. Korzystając z kursu, dowiesz się także, w jaki sposób wypracować skuteczne zasady współpracy w zespole oraz jak rozwinąć potencjał grupy.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób tworzących zespół, ich liderów oraz menedżerów różnych szczebli.

W ramach kursu poruszone są następujące zagadnienia:

  • jak rozpoznać efektywny zespół,
  • etapy życia zespołu,
  • role zespołowe,
  • rola lidera zespołu,
  • lider w zarządzaniu pracą zespołową,
  • zachowania zwiększające i zmniejszające efektywność pracy zespołu,
  • metody pracy z zespołem,
  • korzyści i zagrożenia płynące z pracy zespołowej.

Poznaj inne szkolenia kształtujące umiejętności interpersonalne dostępne w naszej Bibliotece.