Szkolenia z obsługi pakietu biurowego

Szkolenia z obsługi pakietu biurowego przekazują wiedzę oraz kształtują umiejętności z zakresu obsługi poszczególnych aplikacji pakietu Microsoft Office 2010. W trakcie nauki użytkownik zdobywa niezbędną wiedzę teoretyczną, a następnie wykorzystuje ją w praktyce. Interakcje oraz animacje odzwierciedlają rzeczywiste środowisko aplikacji pakietu Microsoft Office 2010. Zadbaliśmy o to, aby użytkownicy rozwinęli umiejętności niezbędne do optymalnego i poprawnego korzystania z omawianych programów w życiu codziennym.