Szkolenia miękkie

Szkolenia miękkie mają na celu rozwinięcie konkretnych kompetencji osobistych – np. negocjowania, asertywności, radzenia sobie ze stresem czy zarządzania czasem.
W naszych szkoleniach kontekstem dla rozwoju umiejętności miękkich są sytuacje,
z którymi użytkownicy mogą spotkać się na co dzień w swojej pracy, np. rozmowy
z trudnymi klientami, sprzedaż produktów i usług, rozwiązywanie konfliktów w zespole.