Aktualności

e-Pусский: e-materiały dydaktyczne dla języków obcych (Obszar VI)

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Pусский: e-materiały dydaktyczne dla języków obcych (Obszar VI)

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-9018/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Numer naboru: POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2022-12-31
Kwota dofinansowania: 4 523 168,62 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do nauki języka rosyjskiego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się m.in. do ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewniania równego dostępu do dobrej jakości edukacji. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

13 lipca 2022

e-Materiały dla branży: fryzjersko-kosmetycznej, przemysłu mody

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Materiały dla branży: fryzjersko-kosmetycznej, przemysłu mod

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3031/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31
Kwota dofinansowania: 5 911 707,79 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

13 lipca 2022

e-Materiały dla branży: audiowizualnej, poligraficznej

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Materiały dla branży: audiowizualnej, poligraficznej

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3019/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31
Kwota dofinansowania: 6 785 171,60 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

13 lipca 2022

e-Materiały dla branży: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, spożywczej

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Materiały dla branży: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, spożywczej

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3049/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31
Kwota dofinansowania: 5 582 469,51 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach

13 lipca 2022

e-Materiały dla branży: elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, teleinformatycznej

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Materiały dla branży: elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, teleinformatycznej

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3048/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki Numer: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31
Kwota dofinansowania: 17 525 629,98 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

7 lipca 2022

e-Materiały dla branży: budowlanej, drzewno-meblarskiej

INTER IT Sp. z o.o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Materiały dla branży: budowlanej, drzewno-meblarskiej.

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3047/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki, numer: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31
Kwota dofinansowania: 17 910 666,40 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

7 lipca 2022

Projekt Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA

Firma InterIT wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zaprasza do udziału w projekcie Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 39% kobiet z grupy 105 kobiet biernych zawodowo z województwa mazowieckiego, w wieku 30 lat i więcej, dzięki podniesieniu u nich pożądanych na mazowieckim rynku pracy kompetencji i uzyskaniu kwalifikacji w obszarze SOCIAL MEDIA.

Wartość projektu

Wartość projektu – 1 848 049,35 zł
Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej –  1 478 439,48 zł
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://akademia.interit.eu/.

20 kwietnia 2017

Zapraszamy na szkolenia

Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji dwóch nowych projektów, pozwalających poszerzyć wiedzę i umiejętności za pośrednictwem szkoleń realizowanych metodą tradycyjną. Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Social Media – moja szansa na sukces! Projekt dedykowany jest osobom młodym do 29 roku życia, które chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i zdobyć pożądane przez pracodawców umiejętności. Jeśli jesteś osobą młodą, w wieku od 18 do 29 lat, interesujesz się obszarem social media i chcesz poznać praktyczne sposoby na to, jak wykreować wizerunek firmy w nowoczesnych mediach, zgłoś się do projektu!Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie: http://sm.interit.eu/.
 2. Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce Projekt przeznaczony jest dla osób, które pragną poszerzyć swoje kwalifikacje i kompetencje w obszarach:
  • wykorzystania narzędzi ICT w roli użytkownika,
  • tworzenia rozwiązań i wspieranie użytkowników narzędzi ICT,
  • językowych (j. angielski, niemiecki i francuski).

  Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które ukończyły 25 lat i chcą nauczyć się sprawnego korzystania z nowoczesnych, technologicznych rozwiązań w codziennym życiu.

  Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie: http://las.interit.eu/.

6 lutego 2017

Zaproszenie do składania ofert

Firma INTER IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, zaprasza do złożenia oferty na zakup licencji do platformy kompetencyjnej do identyfikacji potrzeb i diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego uczestników w ramach projektu: „Social Media – moja szansa na sukces!”, o numerze POWR.01.02.01-30-0196/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W załączeniu Zaproszenie do składania ofert oraz Formularz ofertowy.
Zaproszenie
WLKP SM – licencje – Formularz oferty

Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej (skan w formacie pdf) na adres:
rozalia.plotka@interit.eu pod rygorem nieważności w terminie do dnia 15.12.2016, do godziny 14:00 z zaznaczeniem zwrotnego potwierdzenia wysyłki oferty.

13 grudnia 2016

Zobacz na YouTube nasze programy edukacyjne dla dzieci

Na naszym kanale na YouTube zamieściliśmy kilkadziesiąt fragmentów naszych szkoleń edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów klas 1–3. Dzięki nim zapoznasz się z oferowanymi przez nas nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi, które z pewnością staną się kopalnią wiedzy, nowych umiejętności i inspiracji dla Twojego dziecka. Czytaj dalej

4 marca 2015