Aktualności

Poprawa efektywności firmy INTER IT Sp. z o.o. dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych

INTER IT Sp. z o. o.
realizuje projekt: Poprawa efektywności firmy INTER IT Sp. z o.o. dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 02. Przedsiębiorstwa
Numer i nazwa Działania: 02.02. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Numer projektu: RPPM.02.02.01-22-0081/17
Instytucja, w której wniosek został złożony: Agencja Rozwoju Pomorza
Numer naboru: RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17
Okres realizacji projektu od: 2017-10-01 do: 2020-09-30
Kwota dofinansowania: 495 936,86 zł
Źródło finansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Cel projektu: Przełamanie bariery rozwojowej Inter IT Sp. z o.o. jakim jest niski poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności dzięki wdrożeniu przygotowania do wdrożenia nowych na rynku krajowym usług

4 października 2017