Planowanie i prowadzenie zebrań

Celem szkolenia jest wprowadzenie w tematykę związaną z procesem planowania, organizacji i prowadzenia zebrań na różnych szczeblach. Dzięki wiedzy przekazywanej w tym kursie zdobędziesz praktyczne umiejętności przydatne przy organizowaniu zebrania, w trakcie jego trwania, a także po jego zakończeniu. Pozwoli Ci to na zwiększenie efektywności i jakości przeprowadzanych przez Ciebie spotkań i narad zespołu.

Szkolenie przeznaczone jest dla liderów zespołów i menedżerów różnych szczebli. Kurs będzie także cennym źródłem wiedzy dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, w jaki sposób przebiega proces przygotowania zebrań oraz ich prowadzenia.

W ramach kursu poruszone są następujące zagadnienia:

  • planowanie zebrania,
  • przygotowanie zebrania,
  • rola lidera zebrania,
  • prowadzenie zebrania,
  • radzenie sobie w trudnych sytuacjach podczas zebrania,
  • podejmowanie decyzji,
  • planowanie działań po zebraniu.

Poznaj inne szkolenia kształtujące umiejętności interpersonalne dostępne w naszej Bibliotece.