Podejmowanie decyzji w projekcie

Celem kursu jest wprowadzenie w tematykę związaną z procesem decyzyjnym, narzędziami, stylami oraz modelami podejmowania decyzji. W trakcie szkolenia poznasz wskazówki dotyczące radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, pojawiającymi się podczas podejmowania decyzji. Dzięki ciekawym przykładom dowiesz się, w jaki sposób można zmniejszyć możliwość wystąpienia ryzyka oraz jak wykorzystać mechanizmy psychologiczne wpływające na proces decyzyjny.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób tworzących zespół, liderów i menedżerów różnych szczebli. Kurs będzie także cennym źródłem wiedzy dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, czym jest i w jaki sposób przebiega proces decyzyjny.

W ramach kursu poruszone są następujące zagadnienia:

  • decyzja i proces jej podejmowania,
  • narzędzia, style i modele podejmowania decyzji,
  • decyzje grupowe i indywidualne,
  • podejmowanie decyzji w organizacji,
  • podejmowanie decyzji w sytuacji stresowej,
  • pułapki i błędy przy podejmowaniu decyzji,
  • zwiększanie skuteczności podejmowanych decyzji,
  • modele podejmowania decyzji i sterowanie realizacją projektu.

Poznaj inne szkolenia kształtujące umiejętności interpersonalne dostępne w naszej Bibliotece.