Elementy zarządzania czasem

Efektywne zarządzanie czasem i prawidłowe formułowanie celów są podstawowymi czynnikami wpływającymi
na jakość i skuteczność działań podejmowanych zarówno w firmie czy organizacji, jak i w życiu codziennym. Dzięki szkoleniu będziesz umiejętnie wyznaczać i realizować cele, a także organizować swój czas pracy.

Szkolenie skierowane jest wszystkich osób, które chcą zwiększyć skuteczność działań, efektywnie zarządzać czasem oraz prawidłowo formułować i realizować swoje cele.

W ramach kursu poruszone są następujące zagadnienia:

  • zarządzanie sobą w czasie,
  • efektywna realizacja celów,
  • motywacja,
  • koncepcja SMART,
  • zarządzanie czasem i związane z tym trudności,
  • efektywne wykorzystanie czasu przez menedżera.

Poznaj inne szkolenia kształtujące umiejętności interpersonalne dostępne w naszej Bibliotece.