Szkolenia z obsługi programu Microsoft Word 2010 na poziomie zaawansowanym

Kurs online kształtuje praktyczne umiejętności oraz prezentuje wiedzę z zakresu obsługi programu Microsoft Word 2010 w stopniu zaawansowanym. W ramach szkolenia poszerzysz swoją wiedzę na temat środowiska działania aplikacji oraz poznasz zaawansowane narzędzia edytora tekstu. Z omawianymi kolejno funkcjonalnościami zapoznasz się dzięki animacjom, które wiernie odzwierciedlają rzeczywiste działanie Microsoft Word 2010. Zdobywane umiejętności utrwalisz, wykonując praktyczne, oparte na symulacjach działania programu ćwiczenia i zadania testowe.

Szkolenie z obsługi programu Microsoft Word 2010 na poziomie zaawansowanym skierowane jest do osób pragnących poznać bardziej skomplikowane funkcje edytora tekstu umożliwiające swobodne i biegłe korzystanie z aplikacji w domu oraz w pracy.

W zakres szkolenia z obsługi Microsoft Word 2010 wchodzą następujące zagadnienia:

  • omówienie pracy z oknem nawigacji dokumentu oraz wykorzystaniem widoku konspektu,
  • wstawianie kolumn oraz pól tekstowych do dokumentu oraz omówienie działania i znaczenia sekcji,
  • wstawianie przypisów, tworzenie spisu treści, indeksu i bibliografii, praca z odsyłaczami i zakładkami,
  • narzędzia pracy grupowej, tryb recenzji, wstawianie komentarzy i poprawek w tekście, funkcja porównywania i łączenia dokumentów,
  • obsługa narzędzi korespondencji seryjnej,
  • zaawansowane narzędzia formatowania czcionki, akapitów, stylów, tworzenie list wielopoziomowych oraz kreator budowy równań matematycznych,
  • sposoby udostępniania gotowego dokumentu w sieci, konfigurowanie uprawnień dostępu i zabezpieczeń dokumentu,
  • wyjaśnienie pojęcia makr i formularzy w programie Microsoft Word 2010, tworzenie ich oraz edycja w dokumencie tekstowym.

Poznaj inne szkolenia kształtujące umiejętności z zakresu obsługi aplikacji pakietu Microsoft Office 2010 dostępne w naszej Bibliotece.