Szkolenia z obsługi programu Microsoft Word 2010 na poziomie podstawowym

Kurs online kształtuje praktyczne umiejętności oraz prezentuje wiedzę z zakresu obsługi programu Microsoft Word 2010 w stopniu podstawowym. W ramach szkolenia poznasz środowisko działania aplikacji oraz elementarne narzędzia edytora tekstu. Z omawianymi kolejno funkcjonalnościami zapoznasz się dzięki animacjom, które wiernie odzwierciedlają rzeczywiste działanie Microsoft Word 2010. Zdobywane umiejętności utrwalisz, wykonując praktyczne, oparte na symulacjach działania programu ćwiczenia i zadania testowe.

Szkolenie z obsługi programu Microsoft Word 2010 na poziomie podstawowym skierowane jest do osób pragnących zapoznać się z elementarnymi funkcjami edytora tekstu umożliwiającymi swobodne korzystanie z aplikacji w domu oraz w pracy.

W zakres szkolenia z obsługi Microsoft Word 2010 wchodzą następujące zagadnienia:

  • zapoznanie ze środowiskiem aplikacji, poruszaniem się w jej obrębie i korzystaniem z funkcji pomocy,
  • rozpoczęcie pracy z dokumentem, wpisywanie, kopiowanie i przenoszenie tekstu, wyszukiwanie konkretnych fraz w obrębie dokumentu,
  • opcje formatowania czcionki i akapitu – krój, rozmiar, kolor oraz atrybuty, które można nadać czcionce; opcje wcięć akapitowych, tabulacji, wyrównania tekstu i dodawania list punktowanych i numerowanych,
  • wstawianie i edycja nagłówków oraz stopek w dokumencie,
  • wstawianie i podstawowa edycja wstawianych do dokumentu obiektów graficznych – tabel, obrazów, clipartów, schematów SmartArt, WordArtów,
  • przygotowanie dokumentu do wydruku – sprawdzanie pisowni, ustawienia drukowania dokumentu.

Poznaj inne szkolenia kształtujące umiejętności z zakresu obsługi aplikacji pakietu Microsoft Office 2010 dostępne w naszej Bibliotece.