Kontakt

logo_IIT
InterIT Spółka z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
kontakt_ikona2

ikona_mail
E-mail: sklep@interit.eu
ikona_tel
Tel./Fax: (58) 341 80 58

Numer KRS: 0000333787    NIP: 5842680400 Regon: 220838490
Kapitał zakładowy: 800 350,00 zł
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko*
  Firma/Organizacja
  Adres e-mail*
  Telefon

  Oświadczenia
  25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub„Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

  Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.informuję, iż:

  • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Inter IT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamawianych usług (zgodna obligatoryjna w celu skorzystania z usług) oraz przekazywania informacji handlowych dot. oferowanych usług rozwojowych (zgoda opcjonalna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być zaufane podmioty, z którymi Inter IT Sp. z o.o współpracuje w procesie organizacji i realizacji usług, w tym podmioty autoryzujące i akredytujące realizowane usługi, dostawcy materiałów szkoleniowych, dostawcy licencji wymaganych do realizacji szkoleń oraz podmioty świadczące usługi egzaminowania i certyfikacji, mogące posiadać siedzibę poza Unią Europejską;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłoszenia proszę kierować na adres rodo@interit.eu;
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit. c Rozporządzenia jeśli przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego kierując zgłoszenie na adres rodo@interit.eu;
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usługi, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usługi;
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się w celu doboru proponowanych usług świadczonych przez Inter IT Sp. z o.o. do Pana/Pani potrzeb i oczekiwań.
  Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Inter IT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego. *
  * - pola obowiązkowe