Szkolenia z obsługi programu Microsoft Excel 2010 na poziomie zaawansowanym

Kurs online kształtuje praktyczne umiejętności oraz prezentuje wiedzę z zakresu obsługi programu Microsoft Excel 2010 w stopniu zaawansowanym. W ramach szkolenia poszerzysz swoją wiedzę na temat środowiska działania aplikacji oraz poznasz zaawansowane narzędzia arkusza kalkulacyjnego. Z omawianymi kolejno funkcjonalnościami zapoznasz się dzięki animacjom, które wiernie odzwierciedlają rzeczywiste działanie Microsoft Excel 2010. Zdobywane umiejętności utrwalisz, wykonując praktyczne, oparte na symulacjach działania programu ćwiczenia i zadania testowe.

Szkolenie z obsługi programu Microsoft Excel 2010 na poziomie zaawansowanym skierowane jest do osób pragnących poznać bardziej skomplikowane funkcje arkusza kalkulacyjnego umożliwiające swobodne i biegłe korzystanie z aplikacji w domu oraz w pracy.

W ramach szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

 • łączenie danych tekstowych i liczbowych, tworzenie własnych formatów liczbowych,
 • zmiana zakresu danych w tabele, jej edycja, stosowanie formuł w jej obrębie,
 • formatowanie warunkowe – reguły wyróżniania komórek, paski danych i sale kolorów,
 • omówienie i przykłady użycia funkcji zagnieżdżonych, funkcji typu WYSZUKAJ,
 • modyfikacje wykresów,
 • formuły tablicowe,
 • sprawdzanie poprawności danych w arkuszu oraz tworzenie list rozwijanych,
 • konspekt i sumy częściowe,
 • importowanie danych do arkusza kalkulacyjnego z zewnętrznych programów,
 • konsolidacja arkuszy,
 • tworzenie i modyfikacja tabel oraz wykresów przestawnych,
 • tabele danych i narzędzia szukania wyniku,
 • tworzenie scenariuszy i ich raportów,
 • praca grupowa z arkuszami, komentarze, narzędzia ochrony arkusza danych przed dostępem osób trzecich.

Poznaj inne szkolenia kształtujące umiejętności z zakresu obsługi aplikacji pakietu Microsoft Office 2010 dostępne w naszej Bibliotece.