Szkolenia ekonomiczno-biznesowe

Szkolenia ekonomiczno-biznesowe służą zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej osób zaangażowanych w prowadzenie i rozwój
przedsiębiorstw. Przygotowywane przez nas kursy ekonomiczno-biznesowe obejmują
zagadnienia dotyczące różnych poziomów funkcjonowania firmy, m.in.: efektywności
ekonomicznej, budowania i promocji marki, marketingu tradycyjnego i elektronicznego.