Aktualności

e-Pусский: e-materiały dydaktyczne dla języków obcych (Obszar VI)

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Pусский: e-materiały dydaktyczne dla języków obcych (Obszar VI)

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-9018/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Numer naboru: POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2022-12-31
Kwota dofinansowania: 4 523 168,62 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do nauki języka rosyjskiego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się m.in. do ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewniania równego dostępu do dobrej jakości edukacji. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

13 lipca 2022

e-Materiały dla branży: fryzjersko-kosmetycznej, przemysłu mody

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Materiały dla branży: fryzjersko-kosmetycznej, przemysłu mod

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3031/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31
Kwota dofinansowania: 5 911 707,79 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

13 lipca 2022

e-Materiały dla branży: audiowizualnej, poligraficznej

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Materiały dla branży: audiowizualnej, poligraficznej

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3019/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31
Kwota dofinansowania: 6 785 171,60 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

13 lipca 2022

e-Materiały dla branży: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, spożywczej

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Materiały dla branży: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, spożywczej

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3049/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31
Kwota dofinansowania: 5 582 469,51 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach

13 lipca 2022

e-Materiały dla branży: elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, teleinformatycznej

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Materiały dla branży: elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, teleinformatycznej

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3048/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki Numer: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31
Kwota dofinansowania: 17 525 629,98 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

7 lipca 2022

e-Materiały dla branży: budowlanej, drzewno-meblarskiej

INTER IT Sp. z o.o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Materiały dla branży: budowlanej, drzewno-meblarskiej.

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3047/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki, numer: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31
Kwota dofinansowania: 17 910 666,40 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

7 lipca 2022

Poprawa efektywności firmy INTER IT Sp. z o.o. dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych

INTER IT Sp. z o. o.
realizuje projekt: Poprawa efektywności firmy INTER IT Sp. z o.o. dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 02. Przedsiębiorstwa
Numer i nazwa Działania: 02.02. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Numer projektu: RPPM.02.02.01-22-0081/17
Instytucja, w której wniosek został złożony: Agencja Rozwoju Pomorza
Numer naboru: RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17
Okres realizacji projektu od: 2017-10-01 do: 2020-09-30
Kwota dofinansowania: 495 936,86 zł
Źródło finansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Cel projektu: Przełamanie bariery rozwojowej Inter IT Sp. z o.o. jakim jest niski poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności dzięki wdrożeniu przygotowania do wdrożenia nowych na rynku krajowym usług

4 października 2017

Projekt Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA

Firma InterIT wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zaprasza do udziału w projekcie Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 39% kobiet z grupy 105 kobiet biernych zawodowo z województwa mazowieckiego, w wieku 30 lat i więcej, dzięki podniesieniu u nich pożądanych na mazowieckim rynku pracy kompetencji i uzyskaniu kwalifikacji w obszarze SOCIAL MEDIA.

Wartość projektu

Wartość projektu – 1 848 049,35 zł
Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej –  1 478 439,48 zł
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://akademia.interit.eu/.

20 kwietnia 2017

Zapraszamy na szkolenia

Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji dwóch nowych projektów, pozwalających poszerzyć wiedzę i umiejętności za pośrednictwem szkoleń realizowanych metodą tradycyjną. Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Social Media – moja szansa na sukces! Projekt dedykowany jest osobom młodym do 29 roku życia, które chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i zdobyć pożądane przez pracodawców umiejętności. Jeśli jesteś osobą młodą, w wieku od 18 do 29 lat, interesujesz się obszarem social media i chcesz poznać praktyczne sposoby na to, jak wykreować wizerunek firmy w nowoczesnych mediach, zgłoś się do projektu!Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie: http://sm.interit.eu/.
 2. Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce Projekt przeznaczony jest dla osób, które pragną poszerzyć swoje kwalifikacje i kompetencje w obszarach:
  • wykorzystania narzędzi ICT w roli użytkownika,
  • tworzenia rozwiązań i wspieranie użytkowników narzędzi ICT,
  • językowych (j. angielski, niemiecki i francuski).

  Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które ukończyły 25 lat i chcą nauczyć się sprawnego korzystania z nowoczesnych, technologicznych rozwiązań w codziennym życiu.

  Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie: http://las.interit.eu/.

6 lutego 2017

Zaproszenie do składania ofert

Firma INTER IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, zaprasza do złożenia oferty na zakup licencji do platformy kompetencyjnej do identyfikacji potrzeb i diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego uczestników w ramach projektu: „Social Media – moja szansa na sukces!”, o numerze POWR.01.02.01-30-0196/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W załączeniu Zaproszenie do składania ofert oraz Formularz ofertowy.
Zaproszenie
WLKP SM – licencje – Formularz oferty

Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej (skan w formacie pdf) na adres:
rozalia.plotka@interit.eu pod rygorem nieważności w terminie do dnia 15.12.2016, do godziny 14:00 z zaznaczeniem zwrotnego potwierdzenia wysyłki oferty.

13 grudnia 2016