Szkolenia z obsługi programu Microsoft PowerPoint 2010

Kurs online kształtuje praktyczne umiejętności oraz prezentuje wiedzę z zakresu obsługi programu Microsoft PowerPoint 2010. W ramach szkolenia poznasz środowisko działania aplikacji oraz różnorodne narzędzia programu do tworzenia prezentacji. Z omawianymi kolejno funkcjonalnościami zapoznasz się dzięki animacjom, które wiernie odzwierciedlają rzeczywiste działanie Microsoft PowerPoint 2010. Zdobywane umiejętności utrwalisz, wykonując praktyczne, oparte na symulacjach działania programu ćwiczenia i zadania testowe.

Szkolenie z obsługi programu Microsoft PowerPoint 2010 skierowane jest do osób pragnących zapoznać się z funkcjami programu do tworzenia prezentacji umożliwiającymi swobodne i biegłe korzystanie z aplikacji w domu oraz w pracy.

W ramach szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

 • rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint, opis interfejsu, omówienie działania okna pomocy,
 • dostosowanie aplikacji do własnych potrzeb,
 • praca ze slajdami – dodawanie, usuwanie i powielanie slajdów,
 • wprowadzanie tekstu na slajd, edycja czcionki i funkcja notatek,
 • wyszukiwanie określonych fraz tekstu w prezentacji,
 • formatowanie tekstów i akapitów,
 • użycie wypunktowań i numeracji na slajdach,
 • wstawianie i edycja elementów graficznych – obrazy, tabele, wykresy, schematy SmartArt, filmy wideo, pliki dźwiękowe,
 • modyfikacja kształtów,
 • opcje wizualizacji prezentacji – przejścia między slajdami, ustawienia animacji obiektów, tworzenie łącz i akcji pomiędzy elementami slajdów,
 • uruchomienie pokazu, nawigacja pomiędzy slajdami, pismo odręczne i widok prezentera,
 • tworzenie oraz edycja list punktowanych i numerowanych,
 • tworzenie tabel i wypełnianie ich danymi, dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn,
 • tworzenie wykresów i zmiana ich typu,
 • filmy wideo w prezentacji – dodawanie, edycja graficzna, usuwanie opcji odtwarzania filmu,
 • dźwięk w prezentacji – dodawanie dźwięków i dostosowywanie ich opcji,
 • edycja wzorów slajdów i ich układów,
 • dopasowanie i zapisywanie motywu,
 • sprawdzanie poprawności pisowni w prezentacji, autokorekta i tezaurus,
 • przygotowanie prezentacji do wydruku – narzędzie sprawdzania pisowni, ustawienia drukowania,
 • zabezpieczenia i poświadczenia prezentacji, formaty zapisu oraz tworzenie materiałów informacyjnych.

Poznaj inne szkolenia kształtujące umiejętności z zakresu obsługi aplikacji pakietu Microsoft Office 2010 dostępne w naszej Bibliotece.