Szkolenia z obsługi programu Microsoft Excel 2010 na poziomie podstawowym

Kurs online kształtuje praktyczne umiejętności oraz prezentuje wiedzę z zakresu obsługi programu Microsoft Excel 2010 w stopniu podstawowym. W ramach szkolenia poznasz środowisko działania aplikacji oraz elementarne narzędzia arkusza kalkulacyjnego. Z omawianymi kolejno funkcjonalnościami zapoznasz się dzięki animacjom, które wiernie odzwierciedlają rzeczywiste działanie Microsoft Excel 2010. Zdobywane umiejętności utrwalisz, wykonując praktyczne, oparte na symulacjach działania programu ćwiczenia i zadania testowe.

Szkolenie z obsługi programu Microsoft Excel 2010 na poziomie podstawowym skierowane jest do osób pragnących zapoznać się z elementarnymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego umożliwiającymi swobodne korzystanie z aplikacji w domu oraz w pracy.

W ramach szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

  • zapoznanie użytkownika ze środowiskiem programu Microsoft Excel, konfiguracją podstawowych opcji oraz działaniem okna pomocy,
  • metody wprowadzania danych, sposoby zaznaczania komórek, obszarów komórek i ich nazywanie,
  • wyjaśnienie znaczenia i działania podstawowych funkcji oraz formuł, przykłady ich wykorzystania z adresowaniem względnym i bezwzględnym,
  • znajdowanie i zamienianie zawartości komórek, filtrowanie i sortowanie zakresu komórek na podstawie zawartych w nim danych,
  • edycja kolumn i wierszy,
  • wyjaśnienie znaczenia formatu wpisywanych danych, przykłady wykorzystania danego formatu w konkretnych sytuacjach
  • edycja czcionki w Excelu, wykorzystanie stylów oraz obramowanie i cieniowanie komórek arkusza,
  • funkcje warunkowe, omówienie błędów reguł i narzędzia inspekcji formuł,
  • tworzenie i edycja wykresów w arkuszu kalkulacyjnym,
  • przygotowanie arkusza do druku – sprawdzenie pisowni, ustawienia nagłówka i stopki, opcje drukowania.

Poznaj inne szkolenia kształtujące umiejętności z zakresu obsługi aplikacji pakietu Microsoft Office 2010 dostępne w naszej Bibliotece.