Szkolenia tradycyjne

Szkolenia tradycyjne dedykujemy Klientom, którzy szukają rozwiązania umożlwiającego:

  • bezpośredni kontakt z prowadzącym szkolenie,
  • bieżące zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości,
  • integrację uczestników kursu,
  • warsztatową pracę z uczestnikami szkolenia.

 

Organizując szkolenie tradycyjne, dbamy nie tylko o przekaz merytoryczny, lecz także o zaplecze logistyczne. Przygotowujemy i dostarczamy materiały szkoleniowe, zapewniamy miejsce szkolenia, catering oraz noclegi dla uczestników.

Nasi trenerzy prowadzą szkolenia zgodnie z metodą
Powiedz – Pokaż – Przećwicz – Sprawdź.