Edukacja elektroniczna

Proponowane przez nas rozwiązania edukacyjne umożliwiają skuteczny transfer wiedzy i kształtowanie umiejętności. Pełną realizację potrzeb szkoleniowych klienta zapewniamy dzięki urozmaiconym formom nauczania oraz możliwości ich swobodnego łączenia.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania daje użytkownikom nowe możliwości zdobywania, utrwalania i sprawdzania umiejętności oraz wiedzy. Elementy multimedialne i interaktywne zastosowane w naszych kursach online aktywizują uczestników i znacząco zwiększają możliwości skutecznego przekazu wiedzy.

E-learning stanowi innowacyjną formę nauczania na odległość, realizując idee uczenia się w dowolnym miejscu i czasie oraz kształcenia ustawicznego. Elementy multimedialne i interaktywne zastosowane w e-learningu aktywizują uczestników
i znacząco zwiększają możliwości skutecznego przekazu wiedzy.
M-learning, wykorzystując urządzenia mobilne, wspiera nauczanie na odległość. Zgodnie z ideą uczenia się w dowolnym miejscu i czasie, edukacyjne aplikacje mobilne ułatwiają efektywne i elastyczne gospodarowanie czasem przeznaczonym na naukę.
Pigułki Wiedzy dostarczają potrzebnych informacji lub praktycznych rozwiązań
w chwili, kiedy użytkownik właśnie ich potrzebuje. Pigułki Wiedzy mogą mieć formę nagrań wideo, ścieżek audio oraz prezentacji multimedialnych.
Webinar opiera się na zdalnej komunikacji uczestników szkolenia i moderatora. Pozwala na zorganizowanie interaktywnego seminarium pomimo odległości dzielących uczestników szkolenia.