Korzyści z edukacji elektronicznej

Edukacja elektroniczna to:Nowoczesne i atrakcyjne narzędzie nauki
Kursy elektroniczne tworzymy zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji online – elementy multimedialne, liczne interakcje, interesujące studia przypadku oraz fabularyzacja treści aktywizują użytkownika i pomagają w utrzymywaniu odpowiedniego poziomu koncentracji.
Możliwość dostarczenia wiedzy dużej grupie odbiorców niezależnie od czasu i miejsca
W naszych kursach online może uczestniczyć nieograniczona liczba użytkowników. Każdy z nich otrzymuje dostęp do kompletnej bazy wiedzy, z której może korzystać w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Dzięki temu wszyscy kursanci mają zapewniony komfort nauki oraz możliwość dostosowania warunków uczenia się do indywidualnych potrzeb.
Jednolity przekaz informacji
Nasze kursy elektroniczne stanowią nowoczesną i skuteczną alternatywę wobec szkoleń tradycyjnych. Gwarantujemy jednolity przekaz informacji, niezależny od czynników, które mogą zaburzać proces nauczania.
Możliwość monitorowania postępów w nauce
Proponujemy interaktywne testy wstępne (sprawdzające poziom wiedzy przed przystąpieniem do szkolenia) i końcowe (sprawdzające poziom wiedzy po zakończonym szkoleniu). Gromadzone w raportach informacje mogą być przekazywane do działu HR firmy i/lub do przełożonych.
Możliwość zamieszczania dodatków
do szkoleń
Na życzenie Klienta możemy wzbogacić nasze kursy online o słownik oraz bazę wiedzy zawierającą załączniki przydatne w trakcie nauki. Materiały te są dostępne dla użytkowników z poziomu każdego ekranu kursu elektronicznego i można z nich korzystać w dowolnym czasie, bez konieczności wyszukiwania treści w innych źródłach.
Możliwość aktualizacji szkoleń
Szkolenia elektroniczne można modyfikować i aktualizować w zależności od zmieniających się potrzeb (np. w przypadku zmian treści lub procedur).
Produkt dostosowany do środowiska technicznego Twojej firmy
Każde szkolenie online dostosowujemy do infrastruktury informatycznej Klienta, szczególnie do możliwości technicznych urządzeń użytkownika końcowego. Dobieramy odpowiednie narzędzia programistyczne, a także ustalamy parametry szkoleń, m.in. rozdzielczość, standard komunikacji kursów z platformą (zgodność ze SCORM 1.2, SCORM 2004 oraz AICC), sposób dystrybucji szkoleń w wersjach online (na platformie szkoleniowej) oraz offline (jako samodzielne aplikacje, zarchiwizowane pliki, na nośnikach pamięci przenośnej oraz płytach CD).
Optymalizacja organizacji szkoleń
Przeprowadzenie szkolenia za pośrednictwem edukacji online nie wymaga organizowania podróży służbowych, zakwaterowania i wyżywienia uczestników. Dzięki temu nie trzeba też zapewniać zastępstw za szkolonych pracowników. Edukacja zdalna wiąże się także z automatyzacją procesów i zmniejszeniem
ilości pracy administracyjnej działów HR.