Platforma edukacyjna

Platforma edukacyjna InterIT stanowi kompleksowy system organizacji i dystrybucji szkoleń elektronicznych oraz spójne środowisko nauki w trybie online. Platforma InterIT dostosowana jest do obsługi na urządzeniach stacjonarnych oraz mobilnych.

W zależności od potrzeb i warunków środowiska informatycznego Klienta proponujemy następujące formy dostępu do platformy edukacyjnej:

• hosting platformy na serwerach InterIT,
• wdrożenie platformy w środowisku informatycznym Klienta.

Platforma edukacyjna InterIT obsługuje standardy AICC, SCORM 1.2 oraz SCORM 2004, gwarantując tym samym spójność z dostarczanymi materiałami dydaktycznymi wykonanymi zgodnie z metodologią SCORM. W przypadku braku kompatybilności szkoleń z platformą edukacyjną Klienta dostosowujemy je do wdrożonego środowiska LMS.