Blended learning

Blended learning łączy w sobie zalety i najlepsze praktyki szkoleń tradycyjnych oraz szkoleń elektronicznych.

Blended learning umożliwia wykorzystanie w procesie szkoleniowym różnych metod nauczania. Kursy elektroniczne mogą na przykład stanowić główne źródło wiedzy teoretycznej, a tradycyjne formy nauczania – umożliwiać dyskusję, mentoring oraz wymianę doświadczeń. Innym przykładem zastosowania blended learningu jest udostępnienie na platformie LMS elektronicznych testów i ćwiczeń. Ich celem jest wówczas sprawdzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej podczas szkolenia tradycyjnego.

Proporcję elementów szkoleń tradycyjnych i elektronicznych dostosowujemy do celu kursu blended learningowego, jego tematu, grupy odbiorców i specyfiki danej branży.