Rozwiązania metodyczne

Wykorzystanie nowoczesnych technologii daje wiele innowacyjnych możliwości pozyskiwania wiedzy i umiejętności. Każdy z elementów tworzących e-szkolenie ma za zadanie motywować użytkownika, przykuwać jego uwagę, aktywizować, ułatwiać uczenie się oraz wspierać jego rozwój.

 

Interaktywne komponenty

W naszych szkoleniach elektronicznych szczególną rolę odgrywa aktywizacja użytkowników, którą osiągamy m.in. dzięki zastosowaniu interaktywnych komponentów. Mogą mieć one formę schematu, grafiki, animacji lub ćwiczenia. Po kliknięciu interaktywnego elementu pojawia się informacja zwrotna (feedback), odkrywa się fragment grafiki lub uruchamia się animacja. W zależności od rodzaju zastosowanego rozwiązania, komponent może przekazywać, utrwalać i sprawdzać zdobywane umiejętności oraz wiedzę.

Nice building
Fire!
Symulacja środowiska aplikacji

Szkolenia kształtujące kompetencje z zakresu obsługi programów
i systemów komputerowych tworzymy w oparciu o symulację środowiska aplikacji. Za pomocą interaktywnych ćwiczeń symulujących rzeczywiste działanie programu można na bieżąco ćwiczyć, utrwalać i sprawdzać w praktyce przekazywane w szkoleniu kompetencje. Symulacje ułatwiają użytkownikom swobodne
i samodzielne korzystanie z opanowanych umiejętności.

Animacje i grafiki

Animacje i grafiki projektowane i tworzone na potrzeby konkretnych szkoleń stanowią integralną część przekazu merytorycznego naszych kursów elektronicznych. Dzięki temu pełnią one funkcję nie tylko estetyczną, ale – co najważniejsze – poznawczą.

Fabularyzacja treści

Fabularyzacja treści to oryginalna forma przekazywania wiedzy, której adresatami mogą być dzieci i dorośli. Polega ona na zbudowaniu fabuły wokół merytorycznego przekazu danej lekcji. Atrakcyjna forma przykuwa uwagę i wzmaga koncentrację, a fabuła pozwala w przyjemny i ciekawy sposób zaznajomić się nawet
z bardzo skomplikowanymi zagadnieniami.

Studia przypadku

Elektroniczne studia przypadku (case studies) ułatwiają opanowanie tzw. umiejętności miękkich (np. asertywnego wyrażania swoich uczuć) oraz kompetencji specyficznych dla danej branży (np. postępowanie telemarketera w przypadku odmowy ze strony klienta). Samodzielna ocena i analiza przedstawionej sytuacji,
a następnie próba jej rozwiązania pozwalają sprawdzić w praktyce zastosowanie zdobywanej wiedzy oraz uczą nowych umiejętności.