Analiza i diagnoza stanu finansowego przedsiębiorstwa

Korzystając z kursu, zdobędziesz wiedzę niezbędną przy analizowaniu i diagnozowaniu finansów przedsiębiorstwa. Zapoznasz się także z różnymi rodzajami analiz finansowych, poznasz podstawowe wskaźniki bilansu oraz elementarne zagadnienia matematyki finansowej. Informacje zawarte w szkoleniu przekazywane są w zrozumiały sposób w oparciu o analizę ciekawych i rzeczywistych przykładów. Szkolenie zawiera także dwie lekcje wprowadzające, które ułatwią naukę osobom początkującym.

Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą oraz potrzebujących szybkiego dostępu do usystematyzowanych informacji z zakresu analizy i diagnozy stanu finansowego przedsiębiorstwa.

W ramach kursu poruszone są następujące zagadnienia:

  • wprowadzenie do diagnozy i analizy (efektywność, budżetowanie, kontrola),
  • matematyka finansowa,
  • wprowadzenie do analizy i sprawozdań finansowych,
  • podstawowa analiza bilansu,
  • wskaźnikowa analiza bilansu,
  • analiza rachunku zysków i strat,
  • analiza rachunku przepływów pieniężnych,
  • rzeczowe elementy analizy przedsiębiorstwa,
  • wycena spółki za pomocą analizy fundamentalnej.

Poznaj inne szkolenia kształtujące kompetencje ekonomiczno-biznesowe dostępne w naszej Bibliotece.