Planowanie dystrybucji i polityka cenowa

Tematyka szkolenia dotyczy najważniejszych zagadnień z zakresu dystrybucji i polityki cenowej. Korzystając z kursu, uzyskasz informacje dotyczące m.in. planowania i dystrybucji, jej funkcji, zadań i kanałów, a także celów i kryteriów wyboru polityki cenowej. Szkolenie porządkuje i systematyzuje najważniejsze informacje z tego zakresu. Zdobywaną wiedzę i umiejętności sprawdzisz, rozwiązując ciekawe studia przypadków.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką dystrybucji i polityki cenowej oraz chcących rozwijać swoje kompetencje ekonomiczno-biznesowe.

W ramach kursu poruszone są następujące zagadnienia:

  • dystrybucja – podstawowe pojęcia,
  • kanały dystrybucji,
  • logistyka w dystrybucji,
  • zarządzanie systemami dystrybucji i polityka cenowa.

Poznaj inne szkolenia kształtujące kompetencje ekonomiczno-biznesowe dostępne w naszej Bibliotece.