Analiza SWOT

Szkolenie wprowadzi Cię w tematykę zarządzania strategicznego z wykorzystaniem najpopularniejszej techniki analitycznej, czyli analizy SWOT. Uzyskasz informacje, które umożliwią Ci swobodne wykorzystywanie analizy SWOT w swojej codziennej pracy. Dowiesz się między innymi, w jaki sposób badać i analizować mocne i słabe strony firmy czy przedsięwzięcia oraz szanse i zagrożenia. Zdobywaną wiedzę i umiejętności sprawdzisz, rozwiązując ciekawe studia przypadków.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących rozwijać swoje kompetencje ekonomiczno-biznesowe, prowadzących własną działalność gospodarczą oraz zajmujących stanowiska menedżerskie.

W ramach kursu poruszone są następujące zagadnienia:

  • zarządzanie strategiczne a analiza SWOT,
  • definicja, cele i sposoby prowadzenia analizy SWOT,
  • mocne i słabe strony praz szanse i zagrożenia w analizie SWOT,
  • analiza czynników oraz strategie przedsiębiorstw.

Poznaj inne szkolenia kształtujące kompetencje ekonomiczno-biznesowe dostępne w naszej Bibliotece.