Aktualności

e-Materiały dla branży: elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, teleinformatycznej

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Materiały dla branży: elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, teleinformatycznej

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3048/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki Numer: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31
Kwota dofinansowania: 17 525 629,98 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

7 lipca 2022