Aktualności

Projekt Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA

Firma InterIT wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zaprasza do udziału w projekcie Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 39% kobiet z grupy 105 kobiet biernych zawodowo z województwa mazowieckiego, w wieku 30 lat i więcej, dzięki podniesieniu u nich pożądanych na mazowieckim rynku pracy kompetencji i uzyskaniu kwalifikacji w obszarze SOCIAL MEDIA.

Wartość projektu

Wartość projektu – 1 848 049,35 zł
Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej –  1 478 439,48 zł
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://akademia.interit.eu/.

20 kwietnia 2017