Współpraca i Rozwój – wzrost potencjału firm klastra INTERIZON – II edycja

W związku z realizacją projektu „Współpraca i Rozwój – wzrost potencjału firm klastra INTERIZON – II edycja” zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń rozwijających kompetencje w obszarze zarządzania, w obszarze kompetencji językowych, w obszarze menedżerskim i HR, w obszarze handlowym i interpersonalnym oraz w obszarze wykorzystania technologii CISCO. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz oferty
Opis przedmiotu zamowienia