Aktualności

Szkolenia e-learningowe. Nowy projekt realizowany przez InterIT dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Rozpoczęliśmy realizację usługi szkoleniowej w formule e-learningowej, udostępnianej online w trzech obszarach, kluczowych dla usługodawców i ich pracowników świadczących usługi w ramach Krajowego Systemu Usług. Celem projektu jest ujednolicenie i zapewnienie kompetencji oraz aktualizacja i podniesienie poziomu wiedzy konsultantów usług proinnowacyjnych, informacyjnych, pilotażowych, a także pracowników funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, realizujących usługi systemowe w ramach Krajowego Systemu Usług. Ma to zagwarantować świadczenie usług na najwyższym, ujednoliconym poziomie jakościowym. Projekt ma również na celu zwiększenie dostępności i promocję szkoleń online oraz ich wykorzystanie przez konsultantów innych usług.

Przygotowywane przez nas lekcje e-learningowe będą przeznaczone zarówno dla doświadczonych, jak
i początkujących konsultantów usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz zarejestrowanych pracowników świadczących usługi systemowe w ramach Krajowego Systemu Usług.

Zakres tematyczny szkoleń będzie obejmować następujące zagadnienia:

  • analityczny zakres możliwości usługi „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”,
  • wprowadzenie do realizacji usługi „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”,
  • techniki marketingowe i promocja w sieciach Krajowego Systemu Usług.

Dodatkowym wsparciem dla odbiorców materiałów e-learningowych będzie pomoc wyspecjalizowanych
i doświadczonych ekspertów, którzy będą odpowiadali na pytania uczestników szkolenia z poszczególnych zakresów tematycznych.

Projekt realizowany jest dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

18 kwietnia 2013