Aktualności

Realizujemy kompleksowe usługi szkoleniowe dla CSIOZ

Logo_CSIOZRozpoczęliśmy właśnie współpracę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla kadry medycznej i zarządzającej oraz utworzenia platformy e-learningowej. Zamówienie to realizowane będzie w ramach projektu systemowego Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest wzrost poziomu wiedzy na temat dostępności i przydatności technologii informacyjno‑komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem:

 • elektronicznej karty pacjenta,
 • historii leczenia pacjenta, systemów eHR,
 • terminarza,
 • grafiku dyżurów,
 • e-recepty, Internetowego Konta Pacjenta,
 • e-skierowania,
 • e-rejestracji,
 • e-zwolnienia,
 • e-zlecenia,
 • systemów telemedycznych,
 • systemów EDM, systemów kodowania.

Szkolenia zaadresowane zostaną do 3 grup zawodowych: kadry zarządzającej ochrony zdrowia, lekarzy, w tym lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

Dwudniowe zajęcia w formie wykładów oraz warsztatów z wykorzystaniem platformy e-learningowej odbywać się będą sukcesywnie do 30 kwietnia 2015 roku, w 12 miastach wojewódzkich (Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław). Swym zasięgiem obejmą łącznie aż 1440 osób.

10 lipca 2014