Aktualności

Przygotowanie i dostarczenie platformy edukacyjnej oraz kursów specjalistycznych dla centrum szkoleń KORA

Logo_KoraW ramach współpracy z centrum szkoleń KORA w dwóch etapach sukcesywnie realizujemy i dostarczamy kompleksowe działanie e-learningowe. Pierwszy etap współpracy polegał na dostarczeniu platformy edukacyjnej, w tym na: świadczeniu usług hostingowych, administrowaniu platformą, konfiguracji i personalizacji platformy, a także wykonaniu projektu graficznego interfejsu. Drugi, trwający obecnie etap obejmuje zaś przygotowanie i wdrożenie szkoleń e-learningowych przeznaczonych dla pracowników służby zdrowia oraz pacjentów.

Pierwszy opracowany przez nas kurs online poświęcony jest doborowi sprzętu i pielęgnacji stomii oraz edukacji pacjenta stomijnego. Wkrótce rozpoczniemy prace nad kolejnymi szkoleniami specjalizacyjnymi i dokształcającymi.

KORA Centrum Szkoleń zajmuje się podyplomowym kształceniem pielęgniarek i położnych oraz osób nie związanych ze służbą zdrowia. W swojej ofercie edukacyjnej ma również szkolenia z pierwszej pomocy, szkolenia dla ratowników medycznych, asystentek i higienistek stomatologicznych, a także dla nauczycieli.

4 lipca 2014