Aktualności

Opracowanie i umieszczenie szkoleń e-learningowych na platformie LMS dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

LOGOMCPS

Miło nam poinformować o rozpoczęciu współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, dla którego opracowujemy i obsadzamy na platformie LMS szkolenia e-learnigowe przeznaczone dla Liderów Innowacji Społecznych oraz użytkowników Kalkulatora Kosztów Zaniechania.

Kurs będzie przekazywać umiejętności oraz wiedzę niezbędne do pełnienia funkcji Lidera Innowacji Społecznych, w tym zagadnienia związane z narzędziami modelu Kalkulatora Kosztów Zaniechania. Szkolenie ma przygotować uczestników do prowadzenia działań animacyjnych w środowisku lokalnym przy użyciu modelu KKZ.

Szkolenie jest opracowywane w ramach projektu: „Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wpierających” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej.

4 września 2014