Aktualności

e-Pусский: e-materiały dydaktyczne dla języków obcych (Obszar VI)

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Pусский: e-materiały dydaktyczne dla języków obcych (Obszar VI)

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-9018/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Numer naboru: POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2022-12-31
Kwota dofinansowania: 4 523 168,62 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do nauki języka rosyjskiego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się m.in. do ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewniania równego dostępu do dobrej jakości edukacji. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

13 lipca 2022