Archiwum miesiąca: lipiec 2022

e-Pусский: e-materiały dydaktyczne dla języków obcych (Obszar VI)

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Pусский: e-materiały dydaktyczne dla języków obcych (Obszar VI)

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-9018/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Numer naboru: POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2022-12-31
Kwota dofinansowania: 4 523 168,62 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do nauki języka rosyjskiego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się m.in. do ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewniania równego dostępu do dobrej jakości edukacji. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

13 lipca 2022

e-Materiały dla branży: fryzjersko-kosmetycznej, przemysłu mody

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Materiały dla branży: fryzjersko-kosmetycznej, przemysłu mod

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3031/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31
Kwota dofinansowania: 5 911 707,79 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

13 lipca 2022

e-Materiały dla branży: audiowizualnej, poligraficznej

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Materiały dla branży: audiowizualnej, poligraficznej

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3019/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31
Kwota dofinansowania: 6 785 171,60 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

13 lipca 2022

e-Materiały dla branży: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, spożywczej

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Materiały dla branży: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, spożywczej

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3049/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Numer naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31
Kwota dofinansowania: 5 582 469,51 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach

13 lipca 2022

e-Materiały dla branży: elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, teleinformatycznej

INTER IT Sp. z o. o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Materiały dla branży: elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, teleinformatycznej

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3048/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki Numer: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31
Kwota dofinansowania: 17 525 629,98 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

7 lipca 2022

e-Materiały dla branży: budowlanej, drzewno-meblarskiej

INTER IT Sp. z o.o.
przy współpracy z
Akademią Finansów i Biznesu Vistula
realizuje projekt: e-Materiały dla branży: budowlanej, drzewno-meblarskiej.

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Numer projektu: POWR.02.15.00-00-3047/20
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki, numer: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20
Okres realizacji projektu od: 2021-03-01 do: 2023-03-31
Kwota dofinansowania: 17 910 666,40 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dostosowanych do uczniów niepełnosprawnych, które przyczynią się do lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. E-materiały zostaną opublikowane na platformie www.epodreczniki.pl zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zostaną upowszechnione w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

7 lipca 2022